Veilig Winkelen

Veilig winkelen bij Milimade

Milimade is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van grote waarde is. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld. Milimade houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doormiddel van een SSL-verbinding/Secure Sockets Layer verbinding worden alle persoonlijke gegeven die u ons toevertrouwd versleuteld. Hierdoor kunnen anderen niet uw informatie inzien. De belangrijkste bescherming is echter uw eigen wachtwoord. Geef uw wachtwoord nooit aan andere mensen en vermijd open toegang tot uw account. Natuurlijk voldoen we aan alle geldende privacywetgevingregels en de wettelijke voorschriften. Uw contactinformatie wordt enkel gebruikt om bestellingen te verwerken en om onze diensten voortdurend te verbeteren. Informatie wordt nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden. Voor meer details zie de Algemene Voorwaarden.